ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΟΔΙΚΩΣ Ή ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
ΟΔΙΚΩΣ Ή ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΠΟ: 285