ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
6, 8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΟ: 490
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ