ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΛΟΓΗΤΑ
ΤΙΜΗ: 6