Αίγινα Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 140
Πρωινό

Θάσος Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 120
Πρωινό
 
Εύβοια Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 130
Ημιδιατροφή

Καλαμπάκα Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 115
Πρωινό
Πόρτο Χέλι Αγίού Πνεύματος
4ημερες
6/9/6/14
Τιμή: 180
Ημιδιατροφή
Καρπενήσι - Υπάτη Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 120
ΟΓΑ:  80
Πρωινό
Πρέβεζα - Λευκάδα - Πάργα
Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 145
Ημιδιατροφή
Δαλματικές Ακτές Αγίου Πνεύματος
5ημερες
5-9/6/14
Τιμή: 240
Ημιδιατροφή

Αλβανία Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 135
Ημιδιατροφή
Ανδριανούπολη Αγίού Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 125
Πρωινό
Οχρίδα Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 125
Πλήρης Διατροφή
Κωνσταντινούπολη Αγίου Πνεύματος
4ημερες
6-9/6/14
Τιμή: 130
Πρωινό
Βουκουρέστι - Καρπάθια Αγίου Πνεύματος
4ημερες
6-9/6/14
Τιμή: 150
Πρωινό
Βελιγράδι - Νοβισαντ Αγίου Πνεύματος
4ημερες
6-9/6/14
Τιμή: 195
Ημιδιατροφή
Τήνος Αγίου Πνεύματος
4ημερη
6-9/6/14
Τιμή: Από 145