ΤΗΝΟΣ...... ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ.....!!!!!

ΤΗΝΟΣ......
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ.....!!!!!

3 ΗΜΕΡΕΣ - 2 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ
4 ΗΜΕΡΕΣ - 2 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ
4 ΗΜΕΡΕΣ - 3 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ
5 ΗΜΕΡΕΣ - 4 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
6 ΗΜΕΡΕΣ - 4 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ
6 ΗΜΕΡΕΣ - 5 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ
8 ΗΜΕΡΕΣ - 7 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
9 ΗΜΕΡΕΣ - 7 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ