Καρπενήσι - Υπάτη Αγίου Πνεύματος
3ημερες
7-9/6/14
Τιμή: 120
ΟΓΑ:  80
Πρωινό