Βελιγράδι - Νοβισαντ Αγίου Πνεύματος
4ημερες
6-9/6/14
Τιμή: 195
Ημιδιατροφή